Θέλει να προσθέσει εμπειρία με Καρβούνη…

Το πλάνο της Ζακύνθου…και Καρβούνης!