“Έκλεισαν στόματα”

“Του χρόνου καλύτερα”

“Περήφανοι για την ομάδα”

“Προσωπικό το στοίχημα”

Επιτυχημένο το σεμινάριο

Το κοινωνικό πρόσωπο

“Αναμένεται υψηλό επίπεδο”

“Να διεκδικήσουμε ότι μπορούμε”

Σεμινάριο στην Πάτρα

“Έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες”