Υποχρεωτικά και οι βοηθοί…

“Δουλειά και μεθοδικότητα”

Σεμινάριο στο Ηράκλειο

“Η γνώση είναι οδηγός έμπνευσης”

Μηνιαία συγκέντρωση

“Με ιδιαίτερο ζήλο”

“Η γνώση είναι ανοικτή σε όλους”

Σεμινάριο στην Κέρκυρα

“Ιστορική ομάδα”

“Αψογη συνεργασία”