Από το Λουξεμβούργο στην Πάτρα…και ανησυχία για Λαμπρόπουλο!