«Τριπλό» «ναι» από Λίτσιο, Γεωργίου, Μαυρίδη

Αποκτήθηκαν πέντε και ανανέωσαν πέντε στη Νέα Ιωνία

Ανανέωσε επτά πρόσθεσε τέσσερις η Νέα Ιωνία