Αλλάζει πόστο στους Μαχητές ο Μπάκος

Μπάκος μένει, Γιώρτσιος φεύγει