Ανανέωσε και ο Καρανώτας στη ΜΕΝΤ

Ξανά στους Διόσκουρους Κοζάνης ο Καρανώτας