Παρέμεινε ο Χαρτοφύλης, αγωνία για το μέλλον…

Ανέλαβε τον Ιπποκράτη ο Καπλανίδης

Παραιτήθηκε ο Χαρτοφύλης από την προεδρία του Ιπποκράτη Κω