Για λόγους συγκοινωνιακούς αλλαγή ώρας στην Αρναία

Παραμένει στο Στρατώνι ο Χατζούλης