Πελεκάνος εναντίον… Γλυνιαδάκη για τον τίτλο!

‘Ενα «βήμα» από τους τελικούς Πελεκάνος και Πλοιέστι!

Δεν έφτανε ο Πελεκάνος