Παίρνει Πλάνινιτς η Τσιμπόνα

Ανανέωση Ζίζιτς στην Τσιμπόνα

Προς Τσιμπόνα ο Πλάνινιτς