Ασημένιο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα τα κορίτσια!