Γ’ Εθνική – 6ος όμιλος: Χέρι χέρι ΚΑΟΔ και Κομοτηνή