Δωρεά της Marine Tours στον Σύλλογο της Φλόγας(pics)