Χάνει τον Rivero και τον Harper για 1 μήνα η Valencia