Ανακοινώθηκε το jr. NBA με την παρουσία των «αιωνίων»