Κράβιτς: “Ιδανικό τεστ για μας”

Σκουρτόπουλος: “Να ελέγξουμε το ρυθμό”