Παγκόσμιο Γυναικών: Άνετα ΗΠΑ και Καναδάς στην τετράδα