Εθνική Νεανίδων: Για τη επιβίωσή της απέναντι στο Ισραήλ