Καμαρινός – Dakovic: Το δίδυμο που οδηγεί τον Δίωνα