ΑΓΣΙ: Ανανέωσε με τους νεαρούς Ντούμα, Νίκο και Γιώργο Τσόλη