Οι star του NBA προσεύχονται για το Παρίσι (photo’s)