Μαχητές Πειραματικό Πεύκων: Ανακοίνωσαν και τον 3ο Τσιμερίκα

Μαχητές Πειραματικό Πεύκων: Πήραν και 2ο Τσιμερίκα, έπεται και ο 3ος!