Βασίλης Τσερνισώφ: Ο Έλληνας προπονητής που διαπρέπει στη Νορβηγία