Ζώντας… το αμερικανικό όνειρο

“Επέλεξα Xavier, δεν σημαίνει ότι φεύγω”

Στο North Dakota State ο “εμφύλιος”

“Πορτοκαλί καταιγίδα”