Ο Γιώργος Μαυρίδης παρουσιαστής στο Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο!