Βετούλας: “Να είμαστε έτοιμοι”

Βετούλας: “Είναι άδικο”