Χωρίς Ούντριχ η Σλοβενία, σύντομα κρίνεται των Ντράγκιτς