Ακυρώνεται του Γκριν στη «Γαλατά»

Τέλος Βασιλειάδης και Γκριν από Μάλαγα