Και του χρόνου στη Γέφυρα ο Μπάρμπας

Μπάρμπας, ο 4ος στη Γέφυρα