Νέα μεταγραφή για την Καρδίτσα με τον Jimmy Boeheim