Κωνσταντίνος Τσιρογιάννης: Οδηγεί με μεγάλες εμφανίσεις τον Μακεδονικό