Παναγιώτης Μπιλάλης: Ξεχωρίζει και φέτος στον Άγιο Δημήτριο