Εθνική 3Χ3: Ξεκινούν οι Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες!