“Σφυρίζουν” κανονικά μέχρι νεοτέρας Κορομηλάς και άλλοι δύο

Γι’ αυτό ζήτησαν αντικατάσταση οι Κάρδαρης και Ζαχαρής