Ρούπελ Σιδηροκάστρου: Δύο παραμονές, μία μεταγραφή