Στέλιος Χατζόπουλος: Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή του Αιόλου Αγυιάς