Αμπόσι: «Όταν υπάρχει η δίψα για νίκη, ξεχνάς τον πόνο – δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξω»