2ος όμιλος – 2η αγων. Β’ φάση

1ος όμιλος – 2η αγων. Β’ φάση

2ος όμιλος – 1η αγων. Β’ φάση

1ος όμιλος – 1η αγων. Β’ φάση

2ος όμιλος – 16η αγωνιστική

1ος όμιλος – 14η αγωνιστική

1ος όμιλος – 13η αγωνιστική

2ος όμιλος – 17η αγωνιστική

2ος όμιλος – 15η αγωνιστική

1ος όμιλος – 12 αγωνιστική