Σκουρτόπουλος: ” Με σοβαρότητα”

Σκουρτόπουλος: “Να ελέγξουμε το ρυθμό”