Αντιστέκεται το North Carolina…

Άρμγουντ παρόντος…