Αστραποβρόντια και γιούχα… μεταφερόμενη

Οικογενειακή υπόθεση

Ονειρα πανοραμικά και προς ώρας… κλειδωμένα

Προτάσσει το ωφέλιμον, κατέχει το τερπνόν

Εθνική με αρετές, ατέλειες και χρόνο που αρκεί

Χαμπέρια και βερεσέδια από την Τουρκία

Στην ΑΕΚ έπραξαν λαϊκίστικα, όχι διδακτικά

Φέτος μιλάμε για τους παρόντες

Το χαίρονται αυτοί, τους χαίρεται και ο κόσμος

Η Α… ενάμισι και ακόμα παραπάνω